یخساز پولکی | قیمت یخساز پولکی | دستگاه یخساز پولکی

نیاز به یخ و سرد سازی از گذشته های دور انسان را به ابتکارات فراوانی واداشته است و از مهمترین بخش ها که نیازمند یخ و سردسازی می باشد بخش صنعت است این بخش نیازمند یخ در ابعاد زیاد است.…

دستگاه یخساز صنعتی | قیمت یخساز – یخساز صنعتی

تاریخچه پیدایش یخساز یا همان دستگاه یخساز صنعتی بر می گردد به انسان های اولیه که برای حفظ مواد غذایی از چاه ها و غارهای زیر زمینی و چشمه ها استفاده می کردند و همچنین آب انبارها که بعد از…