آشنایی با هود صنعتی یا چاله گرما و دود

هود صنعتی بر عکس آنچیزی که در هود خانگی مطرح است عملکرد متفاوتی دارد، هودی که در آشپزخانه های منازل مورد استفاده قرار می گیرد وظیفه مکش و جمع آوری گرما و بوی ناشی از غذا را داشته که از…