آشنایی با هود صنعتی یا چاله گرما و دود

هود صنعتی بر عکس آنچیزی که در هود خانگی مطرح است عملکرد متفاوتی دارد، هودی که در آشپزخانه های منازل مورد استفاده قرار می گیرد وظیفه مکش و جمع آوری گرما و بوی ناشی از غذا را داشته که از…

هود صنعتی | قیمت هود صنعتی

یکی از معضلات آشپزخانه های صنعتی بحث آلودگی محیط ناشی از دود و ذرات معلق ناشی از پخت غذا است و این موضوع باعث پیدایش هود صنعتی گردیده تا از طریق آن این حجم دود را از محیط برای بهتر…