میز کار تفلون | میزکار پلی اتیلن |قیمت میز کار تفلون

یکی از صنایعی که از پیدایش نفت و پیشرفت پتروشیمی تاثیر پذیرفت تجهیزات آشپزخانه صنعتی بود که در بسیاری از محصولات این پیشرفت ها نمود پیدا کرد. میز کاری که در آشپزخانه صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت ابتدا به…